सालं म्हातारपण,

मागच्या आठवड्यात एक ओळखीची व्यक्ती 
देवाघरी गेली..थोडे वाईट वाटले पण का कुणास ठावूक
आनंद जास्त झाला..
खरे तर गेलेल्या व्यक्ती विषयी असे बोलू नये 
पण खरेच वाटले की सुटली बिचारी..९०/९२ वय असेल..
कुणी मोजलंय…
 
८५ ओलांडली आणि त्यांना लकवा झाला, 
पुढची ५/७ वर्षे अंथरुणालाच खिळून होती..
रोज देवाची पार्थना करायची की मला घेवून चल..
पण देव काही प्रसन्न होत न्हवता..परवा झाला…
 
मागच्या भेटीत इच्छा नसतांना पण
त्यांच्या भेटीला जावे लागले….
माझा स्वभाव माणूस घाणा नाही आहे…पण महिनोन महिने
आजारी असलेल्या माणसांना भेटायला जायला नको वाटते…
त्यांच्या पण काही अडचणी असतात…
पण अशीच एक जनरीत म्हणून जावे लागते….
 
सुदैवाने बायको समजूतदार
असल्याने तिने आधीच भेटीची वेळ ठरवली..
त्यांच्या नातीनेच  फोन उचलला होता त्यामुळे वेळ ठरवतांना काही अडचण 
नाही आली….बऱ्याच वेळा समान वय आणि त्यामुळे येणारे  समान विचार, सुसंवाद साधायला मदत करतात…
 
भेटायला गेलो..घरात इन-मीन चारच माणसे…
आजारी व्यक्ती, तिची सून, नात आणि नातीचा मुलगा…
घर स्वच्छ आणि नीट-नेटके होते तरी, 
घरावर एक उदास छाया पडलेली दिसत होती…
निदान मला तरी तसे जाणवत होते… 
 
खूप दिवसांनी त्या घरी गेल्याने हळूहळू जुन्या आठवणी निघाल्या..आणि मग तिच्या आठवणी मनात रुंजी घालायला लागल्या…
 
सदैव हसतमुख आणि टवटवीत असलेला चेहरा आता दुर्मुख आणि  मलूल दिसत होता…घरातील सतत असलेला गोतावळा आणि गडबड गोंधळ पण कुठेच दिसत न्हवता….ज्या हाताने एके-काळी सर्व आळीला पुरण-पोळी खायला घातली तोच हात आता स्वत:ची औषधाची गोळी पण घेवू शकत न्हवता आणि सलाईन व इंजेक्शनच्या सुयांनी खिळखिळा झाला होता…वेळ-प्रसंगी स्वत:च्या आईला  पाठीवर घेवून दोन-दोन जिने चढणारे पाय आता चाकाच्या खुर्चीत पण बसायला नकार देत होते…जे कान परसदारी पडलेले पान पण ऐकू शकत होते ते आता कानाचे यंत्र लावून पण ऐकायला मदत करत न्हवता….सगळी गात्रे शिथिल तर झाली होतीच पण आता शरीर पण परावलंबी झाले होते…
सुदैवाने घरचे ठीक होते म्हणून आर्थिक अडचण जास्त न्हवती पण सामाजिक अडचण मात्र खूप होती….गेली कित्तेक वर्षे सगळे कुटुंब ना कुठे एकत्र सहलीला गेले ना ही सिनेमाला…घरातील एक आजारी व्यक्ती संपूर्ण घर असे दुळे-पांगळे केलेले त्या व्यक्तीला पण आवडले नसते…पण म्हातारपण आणि आजारपण ह्यामूळे ती व्यक्ती हतबल झाली होती…
 
ती मंडळी पण आधीचा थोडा संकोच दूर करून मनापासून गप्पा मारू लागली…बोलतांना चुकून पण आजारी व्यक्तीचा उल्लेख मनात असूनही ओठावर आणला नाही….घरी आलो आणि थोड्या वेळाने त्यांच्या नातीचा फोन आला…आमची भेट तिला आणि तिच्या आईला आवडली असे म्हणाली…इतर मंडळी फक्त आजारपण आणि निरनिराळे औषधोपचार ह्या विषइच बोलत असल्याने आणि आम्ही कटाक्षाने तेच टाळल्याने तर आनंद झालाच, शिवाय त्यांच्या सेवा-सुश्रुतेच्या काळात आम्ही तिथे नसल्याने त्यांना जास्त समाधान वाटले…
 
         रात्री जेवण झाले आणि शतपावली  करतांना मनात विचार आला, की अरे हे तर आपल्या बाबत पण नक्कीच होऊ शकते…आज आपल्याकडे आर्थिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ आहे पण उद्या हे दोन्ही नसेल तर काय?..बरे तसेही ७५ वय ओलांडले की आपण कुठेच शारीरिक मदत करू शकत नाही…बरं आपण तर काही साधू-संत नाही….की जेणेकरून  देव आपल्याला स्वत: घ्यायला येईल…सालं हे असले परावलंबी जीवन जगण्यापेक्षा आणि इतरांना वेठीस धरण्यापेक्षा, मग आपण स्वत:, आपण होवून देवाघरी हसत-मुखाने आणि सर्वांचा मजेत निरोप घेवून गेलो तर…..
 
चला एक ध्येय मिळाले…..
 
आता निवृत्ती नंतर इच्छा मरणाचा कायदा लवकरात लवकर मंजूर व्हावा ह्यासाठी प्रयत्न करायच्या मागे लागावे
Advertisements

यावर आपले मत नोंदवा

Filed under Uncategorized

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s